Menu

Ενημερωτικό για τα σωματεία-μέλη της ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ 10.05.21

epskilkis logo 200Την 20η Απριλίου  εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε  Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ Β’ 1593, 20/04/2021), που αναφέρεται στις υποχρεώσεις των Σωματείων και  κα θορίζει τα  ειδικότερα στοιχεία και τις  λεπτομέρειες  για το έτος 2021 ως εξής :

α)  την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων»
β)  την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων,  και
γ)  τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης»

Α. Τα Σωματεία που δεν έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό μητρώο ,είτε δεν     έχουν αιτηθεί την εγγραφή τους και δεν έχουν καταθέσει καθόλου δικαιολογη τικά, είτε  έχουν υποβάλλει ολοκληρωμένη ή μη ολοκληρωμένη αίτηση εγγρα φής για το έτος 2020 από 1-1-2021 έως 19-4-2021 , μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής για το έτος 2021 σε δύο χρονικά κύκλους  υποβολής :

 1. 1. Πρώτος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης της αίτησης μέχρι 30/6/2021 και εφόσον χρειαστεί μετά τον έλεγχο συμπλήρωση – διόρθωση της αίτησης , η επανυποβολή είναι μέχρι 30/9/2021
 2. 2. Δεύτερος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αίτησης από 1/7/2021 μέχρι 30/9/2021 και εφόσον χρειαστεί μετά τον έλεγχο συμπλήρωση-διόρθωση της αίτησης , η επανυποβολή είναι μέχρι 30/11/2021.

Β. Τα Σωματεία που έχουν εγγραφεί το έτος 2020 στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν τα απαραίτητα στοιχεία υποβάλλοντας νέα αίτηση εγγραφής με την είσοδο στον λογαριασμό του Σωματείου στην πλατφόρμα προεγγραφής μέχρι 31/8/2021 και αν χρειαστούν διορθώσεις μετά τον έλεγχο ,η επανυποβολή είναι μέχρι 30/11/2021.

Η επικαιροποίηση αφορά τα οικονομικά στοιχεία ,δηλαδή προϋπολογισμό 2021,απολογισμό 2020,την αντίστοιχη βεβαίωση  κατάθεσης αυτών από την Περιφέρεια καθώς και το Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα βασικότερα έγγραφα δικαιολογητικά που χρειάζεται να συλλέξουν τα Σωμα τεία που δεν έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και να τα επισυνάψουν σε αρχείο μορφής PDF είναι τα παρακάτω:

 1. Ιδρυτικό καταστατικό
 2. Τροποποιημένο -ισχύον καταστατικό
 3. πρόσφατο πιστοποιητικό Μεταβολών (εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)
 4. βεβαίωση θεώρησης-τήρησης βιβλίων από την Περιφέρεια
 5. πρακτικό τελευταίου Δ.Σ.
 6. Έγγραφο διορισμού  Δικαστικού αντιπροσώπου ως Προέδρου της Εφο    ρευτικής Επιτροπής στη Γενική Συνέλευση εάν οι εκλογές πραγματοποιήθη καν μετά την 22/11/2019  
 7. πρακτικό τελευταίου Δ.Σ. συγκρότησης σε σώμα
 8. έγγραφο προϋπολογισμού 2021
 9. έγγραφο απολογισμού 2020
 10. έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019
 11. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Σωματείου ότι ΔΕΝ υπάρχει η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή
 12. Συμφωνητικό εργασίας προπονητή από το taxisnet ή αναγγελία πρόσλη ψής του με το έντυπο 3 ΕΡΓΑΝΗ ,εφόσον υπάρχει υποχρέωση απασχόλησης προπονητή από το Σωματείο.

Η εγγραφή των Σωματείων που δεν το έχουν κάνει έως τώρα, κρίνεται απαραίτητη, καθώς εξαιτίας αυτής, δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Επίσης τίθεται σε αμφισβήτηση η νόμιμη δραστηριότητα του Σωματείου, με ενδεχόμενο αποκλεισμού από τις  αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί το Σωματείο και από τις επίσημες διοργανώσεις αγώνων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  2020  ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΪΟ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ

Καλό Πάσχα

kalo pasxa 2021

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της ΕΠΣ Κιλκίς σας εύχονται
Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση!

Συλλυπητήριο για τον Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου Εμμανουήλ

black ribbon epskilkisΟ πρόεδρος και το Δ.Σ της ΕΠΣ Κιλκίς στο άκουσμα της είδησης της απώ λειας του μακαριστού Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου Εμμανουήλ, νιώ σαμε την ανάγκη να εκφράσουμε την βαθιά μας θλίψη για τον άνθρωπο, ποι μενάρχη , καθοδηγητή , που όποτε βρίσκονταν κοντά μας ανταποκρινόμενος στην κάθε μας πρόσκληση , μας νουθετούσε άλλοτε αυστηρός, άλλοτε μειλί χιος, αλλά πάντοτε με σοφία και αγάπη. Το πλούσιο φιλανθρωπικό έργο του θα βρίσκεται αποτυπωμένο για πάντα στην συνείδηση των πιστών.
Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του.

Ανακοίνωση 08.02.2021

epskilkis logo 200Από τη Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκίς ανακοινώνεται ότι παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής εργασιών, τα γραφεία θα παραμένουν ανοιχτά, τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη κάθε εβδομάδα, κατά τις ώρες 9 π.μ. έως 13.30 μ.μ. για την εξυπηρέτηση των Σωματείων (είτε με την παροχή βοήθειας για την εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο, είτε για μετεγγραφές ποδοσφαιριστών, είτε για οποιοδήποτε ζήτημα).

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον Γίτσο Γεώργιο

black ribbon epskilkisΣύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Κιλκίς εκφράζει τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του Γιώργου Γίτσου και τους οικείους του, για την απρόσμενη απώλεια του ανθρώπου, οικογενειάρχη, εκπαιδευτικού, αυτοδιοικητικού και επί σειρά ετών παράγοντα του ποδοσφαι ρικού Σωματείου Απόλλων Ευρωπού.
Η προσφορά του στα όρια του πρώην δήμου Ευρωπού δεν χρήζει επαίνων, αφού το έργο του ως Πρόεδρος της Κοινότητας ,και στη συνέχεια ως Δήμαρχος Ευρωπού είναι ορατό στους συνδημότες του με τα έργα υποδομής που άφησε παρακαταθήκη σε σημαντικούς τομείς της κοινωνίας ,όπως ο Πολιτισμός και ο Αθλητισμός.
Ο Γώργος Γίτσος υπήρξε για την ποδοσφαιρική οικογένεια της Ένωσης ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκίς ,ένας παράγοντας που πάντοτε με σύνε ση, κριτική σκέψη , επιχειρηματολογία και ανιδιοτέλεια τροφοδοτούσε με προ βληματισμούς τις αποφάσεις και ενέργειές μας , έχοντας πάντοτε γνώμονα την ποιοτική ανάπτυξη του Κιλκισιώτικου αθλητισμού.
Εμείς οι άνθρωποι του Ποδοσφαίρου θα τον θυμόμαστε πάντοτε με αγάπη και εκτίμηση , με την πεποίθηση ότι η προσφορά και η παρουσία του στα τεκταινόμενα του αθλητισμού του νομού Κιλκίς, θα αποτελεί παράδειγμα για τους νεότερους.